شناسايى موانع ذهنى موفقيت
جولای 21, 2018
آميخته بازاريابى ارزش گرا
نوامبر 20, 2018
نمایش همه

چپ مغز یا راست مغز

شخصیت ما در واقع تحت تاثیر میزان اثر متقابل نیمكرههای مغز بر هم است. در افراد مختلف این تاثیر متفاوت است، چون بعضی نیمكره چپ مغزشان بهتر كار میكند و بعضی دیگر نیمكره راستشان و با توجه به همین
برتری تواناییهای مختلفی شكل میگیرد.

مجله زندگی ایده آل: شخصیت ما در واقع تحت تاثیر میزان اثر متقابل نیمكرههای مغز بر هم است. در افراد مختلف این تاثیر متفاوت است، چون بعضی نیمكره چپ مغزشان بهتر كار میكند و بعضی دیگر نیمكره راستشان
و با توجه به همین برتری تواناییهای مختلفی شكل میگیرد. مغز از وسط به ۲ نیمكره تقسیم شده است كه هر كدام مجموعهای نسبتا مجزایی از عملیات را انجام میدهند. البته ۲ نیمكره مغز اطلاعاتی مانند مشاهدات حسی را از طریق رابطی ضخیم به نام جسم پینهای كه آنها را به هم متصل میكند با هم مبادله میكند.

نیمكره راست مغز عضلات سمت چپ بدن را كنترل میكند، در حالی كه نیمكره چپ، عضلات سمت راست بدن را كنترل میكند. به دلیل این نحوه ارتباط عصبی است كه آسیب به یك طرف مغز بر نیمه مخالف بدن اثر  یگذارد. پروفسور استفن ویلسون از یونیورسیتی كالج لندن میگوید: عدم تقارن مغز برای كاركرد درست مغز ضروری  است. این عدم تقارن به ۲ طرف مغز امكان میدهد كه تخصصی شوند، ظرفیت پردازششان را افزایش دهند و از موقعیتهایی كه باعث تعارض ۲ طرف مغز هنگام تلاش برای بر عهده گرفتن كنترل كاری میشود، پرهیز كنند.

اما از طرف دیگر برحسب اینكه كدام نیمكره مغزتان فعالتر باشد نوع توانمندیها، علایق و رفتارهایتان متفاوت  است و میتوانید كارهای خاصی را بهتر انجام دهید. از سویی دیگر، اگر به نیمكرههای مغزتان در طول زمان فرصت پیشرفت ندهید امكان دارد از قابلیتهای فوقالعاده آنها كاسته شود. موضوع بررسی وظایف نیمكرههای مغز و چگونگی تقویت و پرورش قابلیتهای آنها یكی از آن مسائلی است كه سالهاست از سوی پژوهشگران
مورد مطالعه قرار گرفته است.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *