خدمات

توسعه طلایی

برندسازی

طراحی هویت برند ، برند سازی داخلی و مدیریت توسعه برند
+
توسعه طلایی

مشاوره و کوچینگ

خدمات مشاوره و کوچینگ در حوزه برندسازی شخصی و مدیریت کسب و کار
+
توسعه طلایی

فرنچایزینگ

توسعه کسب و کار با استفاده از مدل درآمدی فرانچایز ، اعطای نمایندگی و ایجاد شعبات
+
توسعه طلایی

آموزش و توانمندسازی

آموزش مدیریت توسعه فردی و کسب و کار آموزش و توانمندسازی منابع انسانی
+
توسعه طلایی

دیجیتال برندینگ

طراحی و بهینه سازی وبسایت (سئو) تبلیغات و برندسازی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی
+
توسعه طلایی

گزینش و استخدام منابع انسانی

گزینش صحیح منابع انسانی ، تیم سازی
+
No products in the cart.