درباره ما

زمانی که حس کردید در حال از دست دادن بازار خود هستید و رقبا دارند از شما پیشی می‌گیرند، زمان آن رسیده که برای یادگیری مفاهیم جدید بازار و اصول بازاریابی اقدام کنید

ما در موسسه توسعه طلایی از طریق آموزش و مشاوره، همراهی امین و مطمئن برای شما در مسیر موفقیت و توسعه کسب ‌و کارتان خواهیم بود.

هدف ما

مهم ترين هدف براى آكادمى در برگزارى دوره توسعه طلايى، پرورش دانشپذيران #ارزشگرا ، #هدفمند ، #منضبط ، اثرگذار و آگاهه كه داراى توانمندى و شايستگى براى ورود به عرصه كسب و كار هستند.

اعتبار دوره توسعه طلايى به نتايج بدست آمده و تأثير اين دوره بر زندگى و كسب و كار اين عزيزان است

سطح يادگيرى مورد ارزيابى قرار گرفته و تمرينات عملى توسط دانشپذيران ارائه مى گردد

هدف آكادمى توسعه طلايى مانند چترى است از جنس حمايت بر سر اهداف والاى دانشپذيران