دپارتمان برندسازی

هر یک از ما منحصر بفردیم، و شخصیتی یکتا با استعداد ها و توانمندی های کشف نشده و ناشناخته داریم

ساختن یک برند شخصی قدرتمند، فقط بر پایه اشتهار نیست و نیازمند اقدامی همه جانبه است . رویکردی درونی و بیرونی

خودشناسی و کشف دنیاى درون

عامل دیگری که کمتر مورد توجه قرار می گیرد ، شناخت خود و مهارتهای فردی است .

خودشناسی و کشف دنیاى درون گام اول برای توسعه فردی و برندسازی شخصی است

شناخت گوهر والاى وجود ، گزینش فضیلتها و، پرورش استعدادها ، گامی مثبت براى برند سازى شخصى است

خودآگاهی و درون‌نگری به معنای رسیدن به درک روشنی از توانایی‌ها و محدودیت‌های خود است

همه ما برای دستیابی به موفقیت نیازمند روابط مؤثر و کسب و کاری موفق هستیم ، اما قبل از پرداختن به این موارد، اولین قدم سفر به درون خود و شناخت هویت فردیمان است

شناخت خود شامل آگاهى از ارزشها ، نوع نگرش، باورها و الگوهاى فکرى ، ویژگیها و توانمندیها، محدودیتها و نقاط قوت ، و شناخت علائق مان مى باشد .
این شناخت آگاهانه، در رسیدن به موفقیت کمک زیادی به شما می‌کند.

هدف از توسعۀ فردی و برند سازی شخصی این است که در قلب و ذهن افرادی که به تخصص ما نیاز دارند، جایگاهی ویژه یافته ، ماندگار شویم و از برآیند نیک آن ، برای تبدیل دنیا به جایی بهتر برای زندگی استفاده کنیم

قبل از انجام هر عمل ، و ارائه هر نوع خدمت یا خلق محصول می بایست بر روی این موضوع تمرکز کنید که نام شما چگونه بر ذهن مخاطب تأثیر میگذارد.

مقوله انتقال و مبادله نام شما باید به گونه ای مدیریت گردد، که ارزش سهم نام شما در بازار سهام رقابت ، افزایش یافته و ضمن حفظ ثبات و پایداری تبدیل به فرد شماره یک حوزه فعالیت یا کسب و کار خود شوید

آنچه جهان پیرامون مارا مى سازد اندیشه هاى ماست ، وقتى به چیزى فراتر از تولید محصول یا ارائه خدمت مى اندیشیم ، و تلاش ما در جهت تبدیل جهان به جایى بهتر براى زندگى است ، آنوقت به جاى اینکه خود و منافعمان را محوریت جهان قرار دهیم ، اثرگذارى مثبت را محوریت قرار داده و در جهت خلق ارزش و زیبایى ها مى کوشیم

این موجب قرار گرفتن در جایگاه واقعیتان خواهد شد.

برند شخصی ارزشمندترین دارایی نامشهود شماست

طبق مطالعات پژوهشگران آینده شناسی ، در فاصله کمتر از سه سال از امروز ، بزرگترین سرمایه هر فردی ، تنها و تنها نام و نشان خود اوست، که شخصیت یکتای وی را یدک می کشد، هویت یکپارچه درونی و بیرونی فرد که در بیان تخصصی امروزه به آن برند شخصی می گویند.

افراد در طبقات مختلف اجتماعی و شغلی دارای رتبه و جایگاه هستند ، برخی در سطوح پایین و پیرو و رهرو دیگر رهبران طبقه خود ، برخی کارشناس عمومی و مستقل از دیگران ، برخی متخصص و برخی مرجع حوزه فعالیت خود هستند ، و در هر حوزه ای یکنفر جایگاه شماره یک و بهترین را از آن خود نموده است

ساختن یک برند شخصی قدرتمند، فقط بر پایه اشتهار نیست و نیازمند اقدامی همه جانبه است . رویکردی درونی و بیرونی

خودشناسی و کشف دنیاى درون

عامل دیگری که کمتر مورد توجه قرار می گیرد ، شناخت خود و مهارتهای فردی است .

خودشناسی و کشف دنیاى درون گام اول برای توسعه فردی و برندسازی شخصی است

شناخت گوهر والاى وجود ، گزینش فضیلتها و، پرورش استعدادها ، گامی مثبت براى برند سازى شخصى است

خودآگاهی و درون‌نگری به معنای رسیدن به درک روشنی از توانایی‌ها و محدودیت‌های خود است

همه ما برای دستیابی به موفقیت نیازمند روابط مؤثر و کسب و کاری موفق هستیم ، اما قبل از پرداختن به این موارد، اولین قدم سفر به درون خود و شناخت هویت فردیمان است

شناخت خود شامل آگاهى از ارزشها ، نوع نگرش، باورها و الگوهاى فکرى ، ویژگیها و توانمندیها، محدودیتها و نقاط قوت ، و شناخت علائق مان مى باشد .
این شناخت آگاهانه، در رسیدن به موفقیت کمک زیادی به شما می‌کند.

هدف از توسعۀ فردی و برند سازی شخصی این است که در قلب و ذهن افرادی که به تخصص ما نیاز دارند، جایگاهی ویژه یافته ، ماندگار شویم و از برآیند نیک آن ، برای تبدیل دنیا به جایی بهتر برای زندگی استفاده کنیم

قبل از انجام هر عمل ، و ارائه هر نوع خدمت یا خلق محصول می بایست بر روی این موضوع تمرکز کنید که نام شما چگونه بر ذهن مخاطب تأثیر میگذارد.

مقوله انتقال و مبادله نام شما باید به گونه ای مدیریت گردد، که ارزش سهم نام شما در بازار سهام رقابت ، افزایش یافته و ضمن حفظ ثبات و پایداری تبدیل به فرد شماره یک حوزه فعالیت یا کسب و کار خود شوید

آنچه جهان پیرامون مارا مى سازد اندیشه هاى ماست ، وقتى به چیزى فراتر از تولید محصول یا ارائه خدمت مى اندیشیم ، و تلاش ما در جهت تبدیل جهان به جایى بهتر براى زندگى است ، آنوقت به جاى اینکه خود و منافعمان را محوریت جهان قرار دهیم ، اثرگذارى مثبت را محوریت قرار داده و در جهت خلق ارزش و زیبایى ها مى کوشیم

این موجب قرار گرفتن در جایگاه واقعیتان خواهد شد.