سمینار برندسازی شخصی

سمينار برندسازى شخصى

 

برندسازى شخصى مانند ابزار تيز و برنده اى است ، كه نه تنها جايگاه اجتماعيتان را ارتقاء
مى دهد، بلكه رابطه مستقيم با رتبه شغلى و افزايش درآمد شما دارد.

قبل از انجام هر عمل و ارائه هر نوع خدمت يا خلق محصول می بايست
بر روی اين موضوع تمركز كنيد، كه آيا در جايگاه واقعى خود قرار داريد؟
آيا تلاشهاى شما در جهت درستى انجام مى شود؟
آيا به واقع آنچنان كه شايسته است، نامتان بر ذهن و قلب مخاطبان تأثير ميگذارد؟

ايجاد و ارتقاء برند شخصی قدرتمند لازمه توسعه فردی و از اركان مهم موفقيت در عرصه های تجارتي و رقابتی است، برای دستيابی به فرصتهای جديد و پيشی گرفتن در عرصه رقابت بايد بدانيم كه چطور از اين ابزار قدرتمند استفاده كنيم.

حامیان سمینار برندسازى شخصى

فایل صوتی سمینار را می توانید در این قسمت دانلود کنید

به زودی میزبان شما خواهیم بود در سمینار ها و رویدادهای متنوع با محوریت توسعه فردی و برندسازی شخصی

پیام بگذارید

No products in the cart.