طراحی بیزینس مدل

طی هر مسیر ناشناخته نیازمند مسیر راهی واضح و مشخص با جزئیاتی کامل است. کسب ‌و کار ما با تغییرات روزافزون تکنولوژی و تغییر سلیقه مشتریان مواجه است و هر روز با آینده ‌ای مبهم روبرو هستیم. 
با آگاهی از روش خلق مدل کسب و کار یا بیزینس مدل شما نقشه راهی مطمئن برای حرکت در مسیر توسعه و موفقیت خواهید داشت. 
در این دوره شما با اجزاء مهم کسب و کار خود آشنا می شوید و برای خلق بوم مدل کسب و کارتان مهارت می یابید . 
با آموزش انواع مدلهای درآمدی شما را با جریانهای در آمدی مضاعف در کسب و کارتان آشنا خواهیم کرد و اقداماتتان با داشتن بیزنس مدل هماهنگ ، مشخص و یکپارچه خواهد شد.