معرفی کتاب : معجزه شکرگزاری

در کتاب معجزه شکرگزاری برای ۲۸ روز تمرین شکرگذاری وجود دارد و به گونه ای ویژه طراحی شده است تا به شما بیاموزد که چگونه نیروی قدرشناسی را به کار بگیرید و سلامت ، پول، شغل و روابط خود را بهبود بخشید و کاری کنید تا کوچکترین خواسته ها و بزرگترین آرزوهاتان به حقیقت بپیوندد. شما همچنین خواهید آموخت که چگونه مشکلات خود را حل کنید و هرگونه موقعیت منفی را تغییر دهید.

برای مشاهد لیست فایل ها لطفاً ایمیل خود را وارد کنید...
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

پیام بگذارید

No products in the cart.