پنجاه درس زندگی و کسب و کار از استیو جابز

نویسنده : جرج ایلین

مقدمه

این فیلد برای اعتبار سنجی استفاده میشود و باید بدون تغییر باقی بماند.

پیام بگذارید

No products in the cart.