به توسعه طلایی خوش آمدید
توسعه طلاییتوسعه طلاییتوسعه طلایی
09378624464
info@goldendevelopment.ir
اصفهان ، سیتی سنتر سپاهان شهر ، طبقه سوم ، واحد A3-42

چپ مغز یا راست مغز

چپ مغز یا راست مغز

شخصیت ما در واقع تحت تاثیر میزان اثر متقابل نیم کره های مغز بر هم است.
در افراد مختلف این تاثیر متفاوت است، چون بعضی نیم کره چپ مغزشان بهتر کار می کند و بعضی دیگر نیم کره راستشان و با توجه به همین برتری توانایی های مختلفی شکل می گیرد.
مجله زندگی ایده آل: شخصیت ما در واقع تحت تاثیر میزان اثر متقابل نیم کره های مغز بر هم است. 
در افراد مختلف این تاثیر متفاوت است، چون بعضی نیم کره چپ مغزشان بهتر کار می کند. و بعضی دیگر نیم کره راستشان و با توجه به همین برتری تواناییهای مختلفی شکل میگیرد.

مغز از وسط به ۲ نیم کره تقسیم شده است. که هر کدام مجموعهای نسبتا مجزایی از عملیات را انجام میدهند. البته ۲ نیم کره مغز اطلاعاتی مانند مشاهدات حسی را از طریق رابطی ضخیم به نام جسم پینهای که آنها را به هم متصل می کند با هم مبادله می کند. 

نیم کره راست مغز عضلات سمت چپ بدن را کنترل می کند، در حالی که نیم کره چپ، عضلات سمت راست بدن را کنترل می کند. به دلیل این نحوه ارتباط عصبی است که آسیب به یک طرف مغز بر نیمه مخالف بدن اثر  بگذارد.

پروفسور استفن ویلسون از یونیور سیتی کالج لندن می گوید: عدم تقارن مغز برای کارکرد درست مغز ضروری  است. این عدم تقارن به ۲ طرف مغز امکان می دهد که تخصصی شوند، ظرفیت پردازششان را افزایش دهند. و از موقعیت هایی که باعث تعارض ۲ طرف مغز هنگام تلاش برای بر عهده گرفتن کنترل کاری می شود، پرهیز کنند.

اما از طرف دیگر برحسب این که کدام نیم کره مغزتان فعال تر باشد نوع توانمندیها، علایق و رفتارهایتان متفاوت است و می توانید کارهای خاصی را بهتر انجام دهید.
از سویی دیگر، اگر به نیم کره های مغزتان در طول زمان فرصت پیشرفت ندهید امکان دارد از قابلیتهای فوق العاده آنها کاسته شود. 

موضوع بررسی وظایف نیم کره های مغز و چگونگی تقویت و پرورش قابلیت های آنها یکی از آن مسائلی است که سالهاست از سوی پژوهشگران مورد مطالعه قرار گرفته است. 

پیام بگذارید

No products in the cart.