کتاب صوتی ثروتمندترین مرد بابل: اثر جورج کلاسون

معرفی کتاب ثروتمندترین مرد بابل

کتاب ثروتمندترین مرد بابل مجموعه ای از داستانهای واقعی است که هم از لحاظ ادبی و هم به لحاظ راهنمائی های مالی و اقتصادی جالب توجه می باشد. در همه داستان ها علل مشکلات مالی مورد بررسـی قرار گرفته و راهکارهای عملی جالبی برای رفع آن پیشنهاد شده است . هدف واقعی در ایـن کتـاب ایجـاد بینشی است تا علاقمندان به موفقیت مالی به کمک آن ثروتمند شوند، از ثروت خود نگهـداری کـرده و از درآمد حاصل از آن ثروت، ثروت بیشتری به دست آورند. در ذیل خلاصه ای از داسـتان هـای ایـن کتـاب برای خوانندگان محترم ارائه می گردد.

 

قسمت اول

[hr height=”30″ style=”zigzag” line=”narrow” themecolor=”1″]

 

قسمت دوم

[hr height=”30″ style=”zigzag” line=”narrow” themecolor=”1″]

 

قسمت سوم

[hr height=”30″ style=”zigzag” line=”narrow” themecolor=”1″]

 

قسمت چهام

[hr height=”30″ style=”zigzag” line=”narrow” themecolor=”1″]

 

قسمت پنجم

[hr height=”30″ style=”zigzag” line=”narrow” themecolor=”1″]

 

قسمت ششم

[hr height=”30″ style=”zigzag” line=”narrow” themecolor=”1″]

 

قسمت هفتم

[hr height=”30″ style=”zigzag” line=”narrow” themecolor=”1″]

 

قسمت هشتم

[hr height=”30″ style=”zigzag” line=”narrow” themecolor=”1″]

 

قسمت نهم

[hr height=”30″ style=”zigzag” line=”narrow” themecolor=”1″]

 

قسمت دهم

[hr height=”30″ style=”zigzag” line=”narrow” themecolor=”1″]

 

قسمت یازدهم

[hr height=”30″ style=”zigzag” line=”narrow” themecolor=”1″]

 

قسمت دوازدهم

[hr height=”30″ style=”zigzag” line=”narrow” themecolor=”1″]

 

قسمت سیزدهم

[hr height=”30″ style=”zigzag” line=”narrow” themecolor=”1″]

 

قسمت چهاردهم

[hr height=”30″ style=”zigzag” line=”narrow” themecolor=”1″]

 

قسمت پانزدهم

[hr height=”30″ style=”zigzag” line=”narrow” themecolor=”1″]

 

قسمت شانزدهم

[hr height=”30″ style=”zigzag” line=”narrow” themecolor=”1″]

 

قسمت هفدهم

[hr height=”30″ style=”zigzag” line=”narrow” themecolor=”1″]

 

قسمت هجدهم

[hr height=”30″ style=”zigzag” line=”narrow” themecolor=”1″]

 

قسمت نوزدهم

[hr height=”30″ style=”zigzag” line=”narrow” themecolor=”1″]

 

قسمت بیستم

[hr height=”30″ style=”zigzag” line=”narrow” themecolor=”1″]

 

قسمت بیست‌ و یکم

[hr height=”30″ style=”zigzag” line=”narrow” themecolor=”1″]

 

قسمت بیست ‌و دوم

[hr height=”30″ style=”zigzag” line=”narrow” themecolor=”1″]

 

قسمت بیست‌ و سوم

[hr height=”30″ style=”zigzag” line=”narrow” themecolor=”1″]

 

قسمت بیست ‌و چهارم

[hr height=”30″ style=”zigzag” line=”narrow” themecolor=”1″]

 

قسمت بیست ‌و پنجم

[hr height=”30″ style=”zigzag” line=”narrow” themecolor=”1″]

 

قسمت بیست‌ و ششم

[hr height=”30″ style=”zigzag” line=”narrow” themecolor=”1″]

 

قسمت بیست ‌و هفتم

[hr height=”30″ style=”zigzag” line=”narrow” themecolor=”1″]

 

قسمت بیست‌ و هشتم

[hr height=”30″ style=”zigzag” line=”narrow” themecolor=”1″]

 

قسمت بیست‌ و نهم

[hr height=”30″ style=”zigzag” line=”narrow” themecolor=”1″]

 

قسمت سی‌ام

[hr height=”30″ style=”zigzag” line=”narrow” themecolor=”1″]

 

قسمت سی‌ و یکم

[hr height=”30″ style=”zigzag” line=”narrow” themecolor=”1″]

 

قسمت سی ‌و دوم

[hr height=”30″ style=”zigzag” line=”narrow” themecolor=”1″]

 

قسمت سی‌ و سوم

[hr height=”30″ style=”zigzag” line=”narrow” themecolor=”1″]

 

قسمت سی ‌و چهارم

[hr height=”30″ style=”zigzag” line=”narrow” themecolor=”1″]

 

قسمت سی ‌و پنجم

[hr height=”30″ style=”zigzag” line=”narrow” themecolor=”1″]

 

قسمت سی ‌و ششم

[hr height=”30″ style=”zigzag” line=”narrow” themecolor=”1″]

 

قسمت سی‌ و هفتم

[hr height=”30″ style=”zigzag” line=”narrow” themecolor=”1″]

قسمت سی ‌و هشتم

[hr height=”30″ style=”zigzag” line=”narrow” themecolor=”1″]

ثروتمندترین مرد بابل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *