به توسعه طلایی خوش آمدید
توسعه طلاییتوسعه طلاییتوسعه طلایی
09378624464
info@goldendevelopment.ir
اصفهان ، سیتی سنتر سپاهان شهر ، طبقه سوم ، واحد A3-42

رویدادها

توسعه طلایی

سمينار برند سازى شخصى در اصفهان

سمينار برندسازى شخصى در اصفهان برندسازى شخصى مانند ابزار تیز و برنده اى است، که نه تنها جایگاه اجتماعیتان را ارتقاء مى دهد.  بلکه رابطه مستقیم با رتبه شغلى و افزایش درآمد شما دارد. قبل از انجام هر عمل و ارائه هر نوع خدمت یا خلق محصول می بایست بر روی این موضوع تمرکز کنید که: […]
ادامه مطلب
No products in the cart.