ثروتمندترین مرد بابل

ثروتمندترین مرد بابل

کتاب صوتی ثروتمندترین مرد بابل: اثر جورج کلاسون معرفی کتاب ثروتمندترین مرد بابل کتاب ثروتمندترین مرد بابل مجموعه ای از داستانهای واقعی است که هم از لحاظ ادبی و هم به لحاظ راهنمائی های مالی و اقتصادی جالب توجه می باشد. در همه داستان ها علل مشکلات مالی مورد بررسـی قرار گرفته و راهکارهای عملی […]